Kvalitet

Hos oss får du kvalitet på högsta nivå

Pentagón Byggnads AB är ett privatägt bolag som arbetar med betong, armering och formning. Vår strävan är att nå effektivitet samt förståelse för kundens behov. Vi vill värna om en god miljö och arbeta för en hållbar utveckling.

Detta innebär att:

  • Vi genom ständiga förbättringar strävar efter att uppfylla våra kunders förväntningar och minska negativ miljöpåverkan.
  • Vi eftersträvar att alltid uppnå kundernas kvalitets- och miljökrav.
  • Vår personal utbildas kontinuerligt för att vara uppdaterade inom gällande lagar och krav.
  • Kunden skall uppleva professionellt bemötande i samtliga kontakter med vårt företag.
  • Vi ständigt söker nya arbetsmetoder, nya material och kemikalier i syfte att förbättra miljön.
  • Vårt miljöarbete ska styras av affärsmässighet och engagemang där vi skall följa gällande miljölagstiftning.
  • Vi vill ställa krav på, och samarbeta, med miljömedvetna leverantörer.